Диагностика и ремонт ТНВД, форсунок автомобиля КАМАЗ 53215
Разборка, мойка ТНВД автомобиля КАМАЗ 53215
Разборка, мойка ТНВД автомобиля КАМАЗ 53215
Разборка, мойка ТНВД автомобиля КАМАЗ 53215
Разборка, мойка ТНВД автомобиля КАМАЗ 53215
Разборка, мойка ТНВД автомобиля КАМАЗ 53215
Регулировка на стенде ТНВД КАМАЗ 53215
Разборка, мойка, комплектация новыми распылителями, форсунок автомобиля КАМАЗ 53215
Сборка форсунок автомобиля КАМАЗ 53215
Сборка форсунок автомобиля КАМАЗ 53215